Metoder

Formgjutning

Vid tillverkning av formgjutna detaljer i Polyuretan injiceras materialet i gjutformar för att sedan expandera och härda. När processen är avslutad avformas produkten och går vidare till eventuell efterbearbetning.

Gjutformarna kan tillverkas i olika material såsom aluminium, stål eller epoxi. Dessa gjutformar är ofta betydligt billigare än verktyg för exempelvis formsprutning.

Det finns även möjlighet att gjuta in komponenter i andra material såsom stål, aluminium eller plast direkt i gjutprocessen. Dessa blir då en integrerad del av den färdiga produkten.

Vakuumformning

Termoplaster blir mjuka vid uppvärmning. Denna egenskap används vid många typer av plastproduktion. Vid Vakuumformning är utgångsmaterialet en plastskiva som värms och sedan formas runt verktyget. Resultatet blir en produkt med mycket hög finish och stora möjligheter till frihet vad gäller design. Många gånger har Vakuumformning en fördel mot andra produktionsmetoder då verktygen ofta är relativt billiga.

Plastskivorna kan beställas med olika egenskaper:

 • Färg
 • Yta
 • Tjocklek
 • Skyddsfolie
 • Mönsterfilm
 • Reptålig yta
 • Högblank eller matt

Bearbetning

Vi kan erbjuda olika typer av bearbetning såsom fräsning, borrning och sågning. Våra fem ABB-robotar säkerställer hög effektivitet och jämn kvalitet.

Helhetsåtagande

Genom vårt nätverk av partners kan vi hjälpa våra kunder hela vägen fram till en färdig produkt:

 • Utformning och design av färdig produkt
 • Framtagande av produktionsprocess
 • Val av lämpligt material för att uppnå önskade egenskaper
 • Verktygsframtagning
 • Bearbetningsmetoder
 • Kompletterande monteringsarbeten
 • Emballage- och logistiklösningar