Om Isotec

Isotec i Mora

Företaget Isotec i Mora AB, i Vinäs utanför Mora, har mer än 20 års erfarenhet av att formgjuta och efterbearbeta detaljer i Polyuretan. Detaljerna används som isolering och som skumkärnor i sandwichkonstruktioner. Vi erbjuder även produktion av kåpor och paneler i polyuretan, som bland annat används inom medicinsk utrustning. Gemensamma fördelar med våra produkter är att de är effektiva i små volymer, något som ger ekonomiska besparingar för våra kunder och även vinster för miljön. Läs mer här om våra produkter.

Isotec kunder

Våra kunder finns främst inom svensk tillverkningsindustri men vi jobbar även med kunder internationellt. Vår ambition är att skapa långsiktiga samarbeten, så att kundernas initiala investering i gjutformar/verktyg lönar sig. Av sekretesskäl undviker vi att nämna några kunder vid namn. Några exempel är tillverkare av värmeväxlare, datasäkerhetsutrustning, ackumulatortankar, medicinsk utrustning och off-shore.

Därför ska du välja Isotec

Isotec är valet för dig som har höga krav på kvalitet, föredrar nära samarbeten med en kunnig leverantör och strävar efter en ekonomiskt effektiv arbetsprocess. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produktionsmetoder och lösningar för att kunna tillgodose höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi kommer gärna in tidigt i processen för att komma med förslag på design och materialval. Med vår långa erfarenhet och spetskompetens inom området kan vi ge nyttig kritik, som kan spara dig som kund mycket pengar.

Så jobbar vi

Isotec är vana vid att ta ett helhetsansvar för din produktion. Vi vet hur en design som håller och ändå håller nere materialkostnaden ser ut. Som rådgivare ger vi feedback på din idé, och tar därefter din ritning vidare, tar fram material och levererar en prototyp. Vi kan även ta fram emballage. Det vi inte levererar själva, finns i vårt välutvecklade nätverk med duktiga underleverantörer. Fördelen för dig som kund är att du inte behöver ha kontakt med flera olika leverantörer.

Effektiv produktion

Vi har en modern och effektiv maskinpark som möjliggör rationell produktion i både korta och långa serier. Vi ombesörjer framtagning av gjutformar och verktyg, antingen med egen tillverkning eller med hjälp av externa leverantörer. Vi kan även hjälpa till med framtagning av insatsmaterial, vakuumformning och ingjutningsdetaljer via vårt breda kontaktnät av underleverantörer. Vill du ha kontakt med oss? Klicka här för att komma till kontaktsidan.

Miljöpolicy

Isotec skall i sin verksamhet följa tillämpliga lagar och krav, förebygga föroreningar samt i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Isotec är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Minimera energiförbrukningen vid drift.
 • Minimera utsläppen vid transporter av gods och människor.
 • Minska förbrukningen av råvaror genom produktoptimering.
 • Använda bästa miljöval vid inköp av kemikalier och annat material.
 • Minska risken för brand genom förebyggande arbete.
 • Väl fungerande avfallshantering.
 • Aktivt hålla oss informerade om miljölagstiftning.
 • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
 • Arbeta förebyggande för att minska föroreningar.
 • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Kvalitetspolicy

Isotec AB strävar efter att minimera aktiviteter som inte leder till kundnytta

Vi ska hålla en hög leveranssäkerhet genom att lova det vi kan hålla, och hålla det vi lovar. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.
Vårt beteende speglas av förtroende och engagemang och vi arbetar utifrån:

 • Standardiserat arbetssätt
 • Rätt från mig
 • Samarbete
 • Eliminera slöserier

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta med ständiga förbättringar. Genom detta upprätthålls ett fokus på utveckling av kvalitetsarbetet.
Kundnytta uppnår vi genom att leverera rätt produkter, till rätt kvalitet, till rätt kund, i rätt tid.

Ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö omfattar hela vår verksamhet på Isotec i Mora AB.

Vi formgjuter och bearbetar detaljer i Polyuretan.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ISO-9001_2015   ISO-14001_2015